Nyhedsbrev Sommer 2018

Nyhedsbrev Sommer 2018

Nyhedsbrev
Sommer 2018

Nyt fra bestyrelsen
I februar afholdt Frivillignet Helsingør Generalforsamling og nye medlemmer kom til og andre valgte at holde pause fra bestyrelsesarbejdet. I den nye bestyrelse er vi så heldige at have lokale flygtninge med. De nye medlemmer med arabisk baggrund, ønsker at tage del i det frivillige arbejde med at integrere flygtninge lokalt i Helsingør kommune. At få flygtninge med i beslutningerne om de fremtidige tiltag og aktiviteter i Frivillignet Helsingør, betyder også at bestyrelsen kan få øjnene op for de aktiviteter der giver mening for flygtningene. Flygtningesituationen er en helt anden siden Frivillignet Helsingør startede for ca. 6 år siden og der er brug for at tænke nye tanker. Der skal nu ikke tænkes så meget på at flygtningene skal mødes og skabe netværk, men mere på, at de bliver bedre rustet i deres almindelig liv, og får hjælp til de ting der kan være svære at finde rundt i. Frivillignet Helsingør har derfor fokus på at lave formidling og undervisning enten som selvstændigt arrangement eller til Torsdagscafeerne – og samtidig med det, er der også fokus på at finde Netværkspersoner/familier til de flygtninge der har brug for det.
Vores nye mission lige nu er, at vores frivillige arbejde skal give mening for flygtningene, og ikke kun for os som frivillige, da det er deres behov vi skal tænke på.
/Rikke

Bestyrelsesmedlemmer:
Rikke Ærenlund Formand
Jørgen Skou                          Næstformand
Trine Nilsson  Kasserer
Ingrid Strøm  Koordinator for Match-gruppen
Jens Henriksen Koordinator for Torsdagscafeen
Niels Knudsen                      Ad hoc
Abd Chikh Mohamad          Koordinator på IT kursus på arabisk
Hussam Orabi Medlem af Torsdagscafeudvalget

Suppleanter:
Kirstine Helene Lindberg  Koordinator for Espergærde gruppen/medlem af Torsdagscafeudvalget
Lisbeth Vinther Jespersen Medlem af Torsdagscafeudvalget

Ikke medlemmer af Bestyrelsen:
Klaus Heide  Revisor
Birgitte Rasmussen Revisor suppleant

Matchning af flygtninge og danske netværksfamilier.
Endnu en gang en dejlig op livsbekræftende oplevelse.
En dansk familie fra frivillignet for flygtninge og jeg, som matchkoordinator, bliver hjertelig modtaget hjemme hos en flygtningefamilie.
Mødet er på forhånd aftalt med hjælp af vores tolk fra Frivillignet
Skoene bliver stillet på måtten, og vi kommer ind i den fine stue.  V i bliver budt på nødder, frugt og kage, og den danske familie har blomster med fra deres have, og en lille ting til børnene.
Snakken går først lidt trægt, – det kan være svært at finde de danske ord, men snart er den første generthed forsvundet, og der opstår hurtigt en stor imødekommenhed fra begge familier.
Da jeg fornemmer at kontakten er etableret, lister jeg hurtigt af, min rolle er udtømt for denne gang.
Jeg går derfra med en glæde og taknemlighed over at være med til at få etableret kontakten mellem en flygtningefamilie og dansk familie.  Det er så stort hver gang, at se den gensige forventning og glæde et sådant møde mellem to kulturer kan bibringe.
Og så et stort nødråb.
Heldigvis kommer der stadig af og til nye frivillige, men der er stadig brug for flere. Vi har en del flygtninge og flygtningefamilier, der meget gerne vil have kontakt med en dansk person eller familie. Måske har du/I været netværksperson/familie før, og har mod på at få kontakt til en ny flygtning eller flygtningefamilie, eller måske er du ny frivillig – der er stadig brug for alle.
Hvis det har interesse, kontakt Matchkoordinator Ingrid Strøm på ingridstroem@gmail.com
/Ingrid

Nyt fra Torsdagscafeen i Helsingør
Det har ikke været en nem tid for Torsdagscafeen og vi arbejder på at finde nye ben at stå på. Arbejdet har bl.a. ført en glædelig ændring med sig, nemlig at vi har fået etableret en lille cafegruppe, som sammen skal drøfte, hvilke initiativer vi skal tage i cafeen fremover. Dette kunne fx være: temaorientering, almindelig hygge, frivillige der stiller sig til rådighed og fortæller om et relevant emne, foredrag og debat fx om kost, information om Foreningsdanmark osv.
Aktuelt er vi, i et samarbejde med Venligboerne, i gang med at undersøge mulighederne for at stable en sommerfest på benene til august. Det vil der komme mere præcise information ud om, når vi har fået planlægningen på plads. Der arbejdes også på etablering af et tilbud til flygtningefamilier og danske familier blandt andet mhp. udveksling af erfaringer om det at være en familie.
Hold øje med Frivillignets Facebookside eller kalenderen på vores hjemmeside. Det er her du vil kunne se, hvad der sker hvor og hvornår.
/Jens

Espergærdegruppen
Da der pt ikke bor mange flygtninge på Stokholmsvej i Espergærde, har Espergærde-gruppen valgt at stoppe med at afholde cafe-aftner på adressen.
Ultimo 2018 afslutter Helsingør kommune lejemålet, så der vil ikke mere blive det samme behov for den frivillige indsats i byen.
Vi siger TUSIND TAK til alle de mange lokale frivillige i Espergærde, der hjalp med at starte aktiviteter op på Stokholmsvej. De har været en kæmpe hjælp for de nye flygtninge som kom til huset, og som skulle finde sig til rette på stedet og i byen.

Ålsgårdegruppen
De lokale frivillige i Ålsgårde afholder aktiviteter og cafe-aftner på Bølgen, for de flygtninge familie der bor i byen.

 

Aktiviteter

Miniferie og Sommerfest 2017
I august 2017 afholdt Frivillignet en vellykket sommerfest inklusiv sommerferie for netværkets frivillige, flygtning og andre interesserede. Der blev spist god arabisk mad og danset.
Allerede fra fredag aften havde fem familier fået muligheden for at holde en miniferie i Feriebyens hytter, og frivillige arrangerede aktiviteter for familierne hele weekenden.
Miniferien kunne lade sig gøre pga. donation fra Poul Erik Beck Fonden.

Syriske stjerner – koncert med syrisk musik
Flygtninge og frivillige blev inviteret med, da der blev spillet syrisk musik på Kulturværftet. Syriske musiker fra hele Europa gav alle en skøn og smuk aften.

Julefest
Sammen med Venligboerne Helsingør arrangerede vi fest med julemad, juletræ, bingo og julemand på Den Internationale Højskole. En vigtig del af netværkets arbejde er også at introducere vores nye borgere for danske traditioner, og juletraditionerne giver anledning til mange gode samtaler.
Kronborgstafet 2018
Endnu engang deltog Frivillignet i Kronborgstaffetten, hvor 4 hold stillede op som løbere og andre hjalp til bag kulissen. Stafetten er en skøn begivenhed, hvor vi kan deltage aktivt i lokalmiljøet og have samvær i en positive ånd. Og så er det også skønt når vores løbehold klarer sig godt. De to hold med de unge drenge fra Eritrea, kom på en flot 6. og 7. plads!

IT kursus på arabisk
Et af vores nye medlemmer i bestyrelsen, Abd, som selv er syrisk flygtning, har valgt at bruge sine IT kompetencer på at lære lokale flygtninge noget om basis IT viden. Frivillignet Helsingør har lavet samarbejde med LOFkurser på Stengade i Helsingør, om at vi må låne deres IT-lokaler gratis til at afholde undervisningen. Første undervisningsdag var lørdag den 2. juni, og holdet afslutter den 23. juni med modtagelse af fint diplom.

 

Møbelcentralen
Vi må desværre konstaterer at vi må lukke Møbelcentralen efter 2 gode år. 
Der kommer ikke mange nye flygtninge, så behovet for at skulle etablerer sig i ny bolig, er ikke stort mere. Samtidig har Helsingør kommune opsagt vores lokaler på Ellehammersvej.
Vi vil gerne sige TUSIND TAK til Povl og Claus for deres store indsats med at holde gang i Møbelcentralen. Samtidig vil vi også sige tak til alle der har doneret deres møbler mm til stedet og tak til Helsingør kommune for lån af lokaler gennem de 2 år.
Møbelcentralen vil afholde et stor loppemarked efter sommeren, hvor hele overskuddet vil blive givet til aktiviteter for de lokale flygtninge.
Nærmere besked om loppemarkedet vil kunne ses på www.frivillignethelsingor.dk

Cykelkursus
Efter at Cykelteket lukkede på Kulturværftet blev Cykelkurset hjemløse og cykelløse.
Men heldigvis har Cykelgruppen fået lov til at låne foldecyklerne af kommunen fra Cykelteket og der er mulighed for at bruge pladsen foran det gamle Cykeltek, så nu er det lykkes at starte cykelkurser op igen. 
Kurserne er startet, og undervisningen foregår hver onsdag fra kl. 17 – 18:30. Følg med på Facebook, hvor undervisningen vil bliver slået op.

Website
Frivillignet Helsingør har valgt at lave en hjemmeside som supplement til facebooksiden.
Hjemmesiden er kommet i stand ved hjælp af gode kræfter fra Christian Bauermeister og Christine Holm Donatzky – tusind tak for det.
På siden er det muligt at få overblik over vores aktiviteter og mulighederne for at tilmelde sig som frivillig.
Siden hedder: www.frivillignet-helsingor.dk

Frivillig i Frivillignet Helsingør – en del af Dansk Flygtningehjælp
Husk, at du/I som registret frivillig i vores netværk har følgende fordele:
• Er forsikret igennem Dansk Flygtningehjælp
• Kan deltage på gratis kurser og foredrag udbudt af Dansk Flygtningehjælp
• Få informationer og kan deltage på arrangementer vi afholder for vores frivillige i netværket
• Kan stemme på vores Generalforsamling
Du kan tilmelde dig ved at skrive til frivillignethelsingor@gmail.com – så vil vi tage godt imod dig. 

Mvh.
Bestyrelsen og koordinatorer i Frivillignet Helsingør /Christa Klerens Søndergaard

Nyhedsbrev sommer 2017

Nyhedsbrev sommer 2017

Nyt fra bestyrelsen
I slut februar 2017 afholdt vi den ordinære generalforsamling, hvor der blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer og andre fratrådte bestyrelsen.
Sidenhen er der rokeret lidt rundt på posterne og Ingrid har overtaget styringen med matchgruppen, og Jens har påtaget sig hvervet som Torsdagscafekoordinator i Helsingør.
Bestyrelsen mødes en gang om måneden og deltager desuden i kommunens netværksmøder, der vedrører flygtningeområdet.
Posterne er fordelt således:
Rikke Ærenlund, Formand / Koordinator for frivillige
Jørgen Skou, Næstformand/Fundraising
Trine Nilsson, Regnskab og økonomi
Helle Linding, Koordinator for Aktivitetsudvalg
Niels Knudsen, Ad hoc
Ingrid Strøm, Matchkoordinator
Claus M Steenberg, Frivillig i Møbelcentralen
Jens Henriksen, Torsdagscafekoordinator
Christa K. Søndergaard (pt. på barsel)

Koordinatorer – ikke medlem af bestyrelsen
Kirstine Helen Lindberg Koordinator i Espergærde
Lene Bjærre  Koordinator i Ålsgårde
Ditte Mikkelsen Koordinator for Cykelkurset

Nyt navn
Efter anbefaling fra Dansk Flygtningehjælp har vi fået nyt navn. Før Frivillignet for flygtninge, og nu Frivillignet Helsingør – en del af Dansk Flygtningehjælp.
Vi er glade for det nye navn, og den mere synlige tilhørsforhold til Dansk Flygtningehjælp som bistår os med rådgivning, materiale, foredrag, kurser og vejledning, samt støtte og vejledning fra regionskonsulent Lise Hauge.

Matchning af flygtninge og danske netværksfamilier
Hvilket herligt job det er at være matchkoordinator, når det møde imellem en netværksfamilie og en flygtningefamilie matcher rigtigt. Det har heldigvis lykkes en del gange i den forløbne periode til stor glæde og også udfordrende oplevelser for begge parter.
Lige så trist er det at se flygtningene, som venter på en dansk netværksperson eller familie, kigge spørgende på én – om det ikke snart er deres tur til at få en dansk kontakt.
Vi har i øjeblikket ca. 25 flygtninge fra Syrien, Eritrea og Iran, der har ønske om en netværksfamilie/ netværksperson. Der er både familier med små og store børn, og en del enlige unge mænd.
Vores problem er, at vi ikke har danske familier til at opfylde flygtningenes ønske om kontakt.
Derfor bruger vi tid på at formidle behovet for frivillige netværksfamilier igennem annoncer på relevante hjemmesider, og artikler i dagbladene.
Måske er der nogen af jer der har været netværksfamilie/person igennem lang tid og har lyst og overskud til at få kontakt med en ny flygtning, ring endelig til Ingrid Strøm 21894140
/Ingrid

Nyt fra Espergærdegruppen
Vi er nu knap 30 registrerede frivillige i Espergærdegruppen, og på Stokholmsvej bor der ca. 20 flygtninge pt.
Vi har en engageret og stabil gruppe frivillige, som gør meget for at deltage i vores caféer, hjælpe med praktisk arbejde samt inspirere og bakke op om de aktiviteter der sker i Frivillignet både i Espergærde og Helsingør
Vi har flyttet dagen for vores caféer til om torsdagen i de lige uger, altså modsat af caféen i Helsingør. Det går godt med caféerne som er velbesøgt både af frivillige og flygtninge.
Vi har igennem længere tid haft fokus på at hjælpe med at finde arbejde til flygtningene dels med hjælp til CV skrivning og dels ved at spørge rundt i vores netværk. Et par af de frivillige laver en struktureret indsats hvor de har samlet CV’er fra nogle af flygtningene, som de præsenterer for virksomheder i håb om at de kan se muligheder i at ansætte dem. Det er et godt stykke arbejde og vi håber det lykkes.
En stor del af vores frivillige er engageret som netværksfamilier og lige nu har vi bare to flygtningene i Espergærde som efterspørger en familie, en ung pige fra Eritrea og en ung fyr fra Syrien.
/Kirstine

Hellebækgruppen
I Hellebæk mødes de syv flygtninge fra Eritrea og deres netværksfamilier/ personer den sidste tirsdag aften i måneden.
Der er hver gang en god og humoristisk stemning, og beboerne gør meget ud af at vi alle skal føle os velkomne.  Der bliver udvekslet erfaringer og diverse gode råd, men også talt om de frustrationer, der nemt opstår i forbindelse med sprog-forviklinger.
Vi oplever at fællesskabet os alle imellem skaber en åbenhed og mere kollektiv hjælp med alle de praktiske problemer eritreerne har i forhold til kommunikation til offentlige myndigheder, diverse svære og uforståelige e-boks beskeder, årsopgørelser fra skat, restskat, togbøder osv.
/Ingrid

Ålsgårdegruppen
For 3 måneder siden startede vi op med at holde et naboarrangement på Sejerøvej, med stor succes, siden er det kun gået den rigtige vej – Sejerøvej er blevet integreret med beboerne i nr. 1
Der er nu gået 3 måneder med vores nye frivillige gruppe i Ålsgårde.  Så vi er ved at kende hinanden, medarbejderne på Bølgen, flygtninge og frivillige – og det er skønt – der kommer også nye til, til vores seneste cafeaften i tirsdags mødet Iris op og vil gerne være en del af vores frivilliggruppe, og når der er nye beboer på Sejerøvej kommer de også. Vi har haft 5 aftner hvor vi har skiftes til at lave mad, kaffe og kage. Vi har snakket, spillet spil, hjulpet med uforståelige breve. Og alle har bidraget med enten at lave mad, vasket op eller fejet efter os.
Herudover har vi en frivillig som kommer hos 2 kvinder, som af den ene og anden grund ikke kommer til undervisning, og snakker og læser dansk med dem.
Vi har også en frivillig som kommer på sejerøvej og hjælper med lektier, begge parter elsker det – her kunne vi godt bruge flere, da det kniber lidt med tiden.
Bølgen holder delvist lukket i sommerferien, hvilket betyder at vi ikke kan være der – indtil videre har Lone planer om at holde en cafeaften hjemme i hendes have, så det glæder vi os til. Og jeg tænker at også skal samles på Langebro.
Frivilliggruppen vil hen over sommeren holde et møde, hvor vi vil finde ideer til hvad der kunne komme på tapetet når vi er tilbage på bølgen igen efter sommerferien. Der har fra flygtninge været ønske om at vi kunne gennemgå et budget og hvordan det fungerer, men ellers har de ingen ideer pt.
/Lene

Nyt fra Torsdagscafeen i Helsingør
Torsdagscafeen har gennem årene stået som en helt central aktivitet. Det er her du og jeg som frivillige, kan møde både “gamle” og nytilkomne flygtninge, knytte forbindelser, udveksle informationer og erfaringer med hinanden og – ikke mindst – fungere som et både etisk og praktisk fællesskab mellem flygtningene og os frivillige.
Skal cafeen fungere kræver det imidlertid din deltagelse. Der skal købes ind. Maden laver ikke sig selv. Frugt skal skæres og anrettes. Kiksene skal på fad. osv. Har du lyst til at være med til at sikre cafeen som et tilbud til flygtninge i Helsingør, så kom til cafeaftenerne hver anden torsdag. Du får helt sikkert noget med dig hjem.
Torsdagscafeen er åben i sommerferien.
/Jens

Nyt fra Aktivitetsgruppen
Udvalgets medlemmer søger andre udfordringer og stopper efter følgende aktiviteter er gennemført:
Kronborgstafet (1/6), Nyruphus (8/7), familieweekend/sommerfest 25.-27/8 og Til Tops i Havreholm.
Bo og Ellen vil fortsætte som hjælpere ved aktiviteter, når de har mulighed.
Anne Marie stopper – og tak til Anne Marie for nogle rigtig gode år, hvor vi har haft et dejligt samarbejde.
Helle fortsætter og vil i samarbejde med bestyrelsen og frivillige på midlertidige opholdssteder finde ud af i hvilken form aktivitetsudvalget skal fortsætte.

Cykelkurset
Der er stadig fart i Cykelkurset. Flygtninge i alle aldre kommer og prøver deres cykleevner af på lånte cykler fra Cykelteket. Der bliver givet cykelundervisning af en gruppe aktive frivillige hver mandag kl. 17 til 18:30. I sommerperioden bliver undervisningen udvidet til også at foregår onsdag i samme tidsrum.
Cykelgruppen har i samarbejde med Nordsjællands politi, Helsingør kommune og Teknisk Museum planer om at lave teoriundervisning for en gruppe flygtninge, som skal afslutte undervisningen med en cykelprøve. Projektet løber af stablen efter sommeren.
Der er brug for flere frivillige i cykelgruppen, så byd gerne ind.
/Ditte

Møbelcentralen
Møbelcentralen er flyttet. De gamle lokaler på Badevej, måtte vi desværre flytte ud af, da bygningerne skal rives ned. Men heldigvis besluttede Helsingør kommune, at de ville hjælpe os med nogle nye lokaler. Så vi fik tilbudt en stor hal på Ellehammersvej 6 B i Helsingør. De nye lokaler er super fine, og passer rigtigt godt til vores behov, så vi sagde ja tak.
Så den 1. april mødte ca. 20 flygtninge og frivillige op på Badevej og vi fik sammen flyttet alle møbler, køkkenudstyr, legetøj, cykler mm på kun 3 timer!
Møbelcentralen er stadig meget besøgt af flygtninge der ønsker hjælp til at kunne møblere deres nye hjem. Heldigvis kommer der også mange donationer, så centralen hele tiden er fyldt op.
Åbningstiden er stadig hver mandag fra kl. 16 til 18, og Povl og Claus tager godt imod alle der kommer forbi med et smil og godt humor. Når de to herre til tider er forhindret i at møde op, melder andre frivillige sig hurtigt på banen og giver en hånd med.
Vi kunne i øjeblikket godt bruge en eller to andre frivillige, der kunne hjælpe en gang i mellem med at rydde op og gøre klar til de nye ting og sager der komme ind.
/Povl og Claus

Frivillig i Frivillignet Helsingør – en del af Dansk Flygtningehjælp
Husk, at du/I som registret frivillig i vores netværk har følgende fordele:
• Er forsikret igennem Dansk Flygtningehjælp
• Kan deltage på gratis kurser og foredrag udbudt af Dansk Flygtningehjælp
• Få informationer og kan deltage på arrangementer vi afholder for vores frivillige i netværket
• Blive en del af en intern lukket facebook-gruppe hvor der bliver delt informationer på flygtningeområdet, tilbud og aktiviteter til flygtningene lokalt, hvor vi mangler frivillige og meget mere.
• Kan stemme på vores Generalforsamling
Har du lyst til at være frivillige i Frivillignet Helsingør, kan du kontakte Frivilligkoordinator Rikke Ærenlund på 26 710 716 eller på frivillignethelsingor@gmail.com

På Frivillignets hjemmeside kan du følge med i diverse love, regler og tiltag på flygtningeområdet samt finde de udbudte kurser.
http://www.frivillignet.dk/

På vegne af bestyrelsen og koordinatorer i Frivillignet Helsingør
Christa Klerens Søndergaard