Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Referat af Generalforsamling i Frivillignet Helsingør onsdag den 19. marts 2024

 1. Valg af dirigent og referent:
  Lise Hauge fra Dansk Flygtningehjælp blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Christine Holm Donatzky blev valgt som referent.
 2. Forpersonens beretning:
  Rikke Ærenlund gav sin beretning fra året 2023.

”2023 blev lidt mere roligt år end 2022! Vil gerne have fokus på hvad vi er lykkes med i 2023, og det blev til en del.

Cafeudvalget/Aktivitetsudvalget

Der har været Fire Cafeaftner – cafeudvalget er ihærdige og stabile

Kulturhus Nordvest, i Kulturhus Syd og en enkelt i Espergærde.

Tanken var at fortsætte i Espergærde, da der bor mange ukrainere – men der manglede frivillige.
I efteråret har der været musik med – Lars og Victor, der har mødt hinanden gennem musikken. Musikken er deres fælles sprog

Traditionen tro have vi skovtur i juni, sommerfest i august og julefest i november.

Så tak til Cafe- og Aktivitetsudvalget – I er så mega seje og lykkes med at holde fast i vores faste aktiviteter som cafeerne, skovturen, sommerfest og julefest.

Bøgehøjgård
Der er stadig ukrainske flygtninge indkvarteret på Bøgehøjgård. Heldigvis er der stadig frivillige der gør en kæmpe forskel i huset – både med praktiske opgaver og med aktiviteter

Der er strikkeklub – hver 2. tirsdag. Fællesskab og hygge. Der er blevet lavet puder og tæpper til soldaterne. Et nyt projekt med strømper til hospitalerne er også sat i gang.

Bingo – afholdt flere bingoaftner med donerede gaver

Udflugter – Ingrid og Susanne og flere tager på udflugt – primært med seniorerne. Der har bl.a. været ture til Esrum kloster, til Madmarkedet, Cafe Chaplin, Museum Louisiana og Fredensborg Slot.

Tøjindsamling – der er åben ”butik” og tøjmarkeder

Møbelkælderen – gamle møbler får nyt liv hos ukrainerne + en syrisk familie

Cykler – Torben fixer brugte cykler efter behov

Koncert med Lars og Victor

Fodboldtur til Helsingør IF

Danskundervisning primært i starten af året

Modeshow – tøj fra Masai og modige kvinder fra Bøgehøjgård viste os tøjet. Make up lagt af professionel kosmetolog

Haft besøg af en ukrainsk feltpræst flere gange – og han kommer igen

Haft besøg af Godaften Danmark fra DR1 – interview af Iryna, med hendes utrolige historie som frivillige ved fronten.

Husets beboere arrangerede grillaften og suppeaften – inviterede frivillige

Donationer:

Toiletpapir, blomster, tøj, legetøj, madvarer fra Netto

 

Tak til alle der bidrager på Bøgehøjgård! Det sætter lidt kulør på livet, for dem der bor i huset.

 

Match – Ingrid har sørget for 21 match mellem frivillige og flygtninge! Fantastisk arbejde!

Frivillige på Kursus – Rørt, Ramt og Rystet – hvordan er man en god støtte samtidig med, at man passer på sig selv? Sanne Kok fra DRC stod for kursere.

 

Ukrainerne har stadig fyldt meget i 2023, men vi har også sagt god dag til en familie fra Congo og Syrien.

Der er stadig overskud til at have fokus på alle de andre flygtninge i kommunen.

 

Vi kan se at det gør en forskel at mødes i sociale sammenhænge, og det er især skønt at se herboende flygtninge tage imod ukrainerne.

For ukrainerne gør det en forskel, at de har et sted hvor de kan mødes igen, efter de er flyttet fra Bøgehøjgård.

 

2023 har virkeligt vist at vi kan gøre en forskel, og at vi har frivillige der bidrager med så mange gode kræfter.

 

TAK til alle jer frivillige – der er mange opgaver i vores ”butik” og alle bidrager med det de er bedst til.

 

Vi lykkes igen i 2023 og sammen gjorde vi en kæmpe forskel for en masse mennesker.

Kæmpe tak for det.

Lad os fortsætte det fantastiske arbejde i 2024.

 

 1. Årsregnskab
  Kasserer Trine Nilsson gennemgik årsregnskabet 2023 med en bemærkning om, at foreningen i 2023 har været gode til at søge støtte. Blandt andet §18 midler.
 2. Budget 2024
  Kasserer Trine Nilsson gennemgik budgettet for 2024, og kontingentet blev fastsat til fortsat at være kr. 0,-.
 3. Indkomne forslag:
  Der var ingen indkomne forslag.
 4. Valg af bestyrelsesposter
  Forperson Rikke Ærenlund modtog genvalg og blev valgt med applaus.
  Trine Nilsson blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen
  Jan Fahmi blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen
  Michael Hansen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen
  Christine Holm Donatzky blev enstemmigt valgt til bestyrelsen
  Tesfa (Tesfahiwet) Aregay blev enstemmigt valgt som suppleant
 5. Valg af revisor
  Hassan  Mirzaei Anbohi blev valgt som revisor
 6. Der var ingen punkter til eventuelt, og generalforsamlingen sluttede.

 

Helsingør den 31. marts 2024

Christine Holm Donatzky

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamlingen 2023

Referat af generalforsamling Frivillignet Helsingør 28. april 2023

Pkt. 1 Valg af dirigent

Lise Hauge fra Dansk Flygtningehjælp blev valgt som dirigent, som erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

Kasser Trine Nilsson blev valgt som referent

 

Pkt. 2 Formandens beretning

2022 har været et vildt år!

2022

Vi holdt bestyrelsesmøde 1. marts med fokus på planlægning de næste aktiviteter – men vi vidste ikke hvad der kom, alt blev vendt op og ned, fredag den 4. marts om eftermiddagen, blev jeg ringet op…

Foreningen skulle være klar med frivillige næste dag og resten af weekenden til at modtage ukrainske flygtninge i Feriebyen. Vi lykkes naturligvis med at finde en gruppe frivillige der stod klar.

Vores opgaver var:

– At være modtagelseskomite

– Indkvartere dem i husene

– Sørge for forplejning

– Informere dem om hvad der kom til at ske

– omsorg

Kæmpe opgave – Jeg er meget imponeret over hvordan alle jer frivillige stillede op og gav den en skalle.

Vi flyttede ukrainerne til Bøgehøjgård og frivillige flyttede med.

Der var gang i den og meget var kaos – men frivillige lykkes med at få ryddet op, hjælpe med madlavningen, skaffede de ting ukrainerne manglede. Der kom styr på huset – I gjorde en kæmpe forskel, for vi var alle nye i huset.

Selv om ukrainerne flydte meget i 2022, så er jeg så taknemmelig over, at vi har overskud til også at have fokus på alle de andre flygtninge i kommunen.

Så Cafe og Aktivitetsudvalget viste igen hvor seje de er og lykkes med, at med at lave aktiviteter både i Helsingør og i Espergærde. Vi kan se at det gør en forskel at mødes i sociale sammenhænge, og det er især skønt at se herboende flygtninge tage imod ukrainerne. For ukrainerne gør det en forskel, at de har et sted hvor de kan mødes igen, efter de er flyttet fra Bøgehøjgård.

Følgende aktiviteter blev gennemført i 2022

Marts

Før ukrainerne kom var der planlagt Bingo og hygge. Julefesten 2021 var blevet aflyst, så det blev en ”erstatningsaften” med gaver.

April

Afghansk familie – på ingen tid lykkes det os at få indsamlet hele deres lejligheden med møbler, køkkenting, tæpper osv. Endnu engang gør de frivillige en stor forskel for en ny lille familie, skønt igen at opleve opbakningen.

Maj

Vi fik arrangeret foredrag ved Zeinab Mosawi.

Hun blev som 16-årig sendt på genopdragelsesrejse og fortalte i foredraget, om hvordan hun lykkedes at komme hjem igen, og hvordan hun senere tilgav sin mor. Det gør en forskel, at vi kan blive oplyst og høre de her historier. Vi bliver klogere via Zeinabs liv på negativ social kontrol, men også hvordan hun er lykkedes med at tilgive sin mor.

Juni

Årlig Skovtur.

Igen lykkedes Aktivitetsudvalget med leg og hygge for familier og især børn.

Dronningen kom på besøg i Helsingør og jeg var meget beæret over, at være inviteret til frokost med Dronningen på vegne af Frivillignet Helsingør. Havde dog ønsket, at jeg kunne tage alle vores frivillige med for at markere den forskel I alle gør.

August

10-års jubilæumsfest

Vi lykkes at få inviteret til stor fest, hvor mange af de flygtninge vi har haft kontakt med fra starten, kom på besøg. Det luner virkelig, for det viser igen, at det vi gør, gør en forskel hos den enkelte.

En god fest med mange nationaliteter repræsenteret – skønt at se.

September og oktober

Cafeaftener i Espergærde og Helsingør. Lykkedes med at se, at især ukrainerne kommer og er deltagende og aktive.

Lykkedes at lave cafe i Espergærde som noget nyt, da mange ukrainere bor i byen. Det gør en forskel, at vi er sociale sammen og også gerne spiser noget mad sammen – der sker noget med os. Vi giver også vores flygtningevenner mulighed for at give igen, ved at lave mad til os – hvilket de rigtig gerne vil.

December

I år fik vi stablet 2 julefester på benene. En på Borupgårdskolen: Skøn blanding af alle nationaliteter. Fantastisk hyggeligt. Lige meget hvor du kommer fra i verden, er alle glade for god mad, kager og gaver. En julefest på Bøgehøjgård blev det også til, hvor vi fik vist danske traditioner – danset om juletræet, spist æbleskiver, sunget julesange.

God afslutning på året.

2022 har virkelig vist at vi kan gøre en forskel, og at mange af jer stiller op med kort varsel og hjælper og støtter når det gælder.

Vi lykkes i 2022 og vi gjorde sammen en kæmpe forskel for en masse mennesker. Kæmpe tak for det.

Lad os fortsætte det fantastiske arbejde i 2023.

 

Pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Regnskabet for 2022 blev udsendt ved indkaldelse til generalforsamlingen.

Der er kommet lidt gang i aktiviteterne igen. DRC har været med til at dette kan lade sig gøre med deres forskellige puljer vi har søgt om tilskud. En del kræfter blev lagt på Bøgehøjgård, som var uden udgifter for foreningen.

Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet.

 

Pkt. 4 Forelæggelse af næste års budget

Budgettet for 2023 blev udsendt ved indkaldelse til generalforsamlingen. I 2023 forventes at blive lidt mere stabilt omkring aktiviteter, som også afhænger af at vi får tildelt §18 midler fra kommunen.

 

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent

Som tidligere år er kontingentet fastsat til 0 kr.

 

Pkt. 6 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Pkt. 7 Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

Der skulle i år vælges formand, kasser og 2 bestyrelsesmedlemmer

 

Formandsposten blev et enstemmigt genvalg til Rikke Ærenlund

Kasser blev et enstemmigt genvalg til Trine Nilsson

Joan Tingsted og Annette Bentzen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem

 

Klaus Robert Svendsen blev valgt som ny suppleant

 

Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant

Hassan Mirzaei Anbohi blev enstemmigt valg som revisor

 

Pkt. 9 evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

Julehilsen 2022

Julehilsen 2022

Tak for et vildt og spændende år   🎄🥳

Jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul samt et fantastisk nytår, og tusind tak for året der er gået.

Det har været et år med en uventet stor aktivitet i Frivillignet for flygtninge i Helsingør. Alt ændrede sig en fredag i marts, da Frivillignet blev spurgt om de ville oprette et frivilligteam til at modtage en busfuld ukrainske flygtninge den næste dag. Selvfølgelig, klarede vi det! 👍En stor gruppe frivillige aflyste weekendens planer, og deltog med at modtage ukrainerne dagene efter. Vi uddelte mad, gav omsorg og hjalp med det praktiske de første dage i Feriebyen, hvor de blev indkvarteret i første omgang.

Frivillige fulgte med ukrainerne til Bøgehøjgård, det nedlagte plejehjem i Hornbæk, hvor de hjalp med at alt fra praktiske opgaver til hjælp og snak med ukrainerne i deres nye midlertidige hjem. Der blev hurtigt arrangeret udflugter og aktiviteter i huset.

Tusind tak til alle jer, der har bidraget med opgaverne på Bøgehøjgård, det havde ikke været det samme uden jer. ❤️

Tusind tak til alle de virksomheder, borgere lokalt i Hornbæk og omegn, foreninger og en masse flere der har doneret møbler, barnevogne, legetøj, tøj, mobiler, cykler, blomster, mad, gavekort og en masse masse mere. Det har været fantastisk at mærke og opleve den store opbakning til ukrainerne. ❤️

Tusind tak til alle jer, der har meldt sig som Venskabsfamilier til de mange ukrainer der er kommet. Det giver bare så god mening at få en dansk ven, der kan hjælpe og støtte i deres nye og anderledes liv i Danmark. ❤️

Tusind tak til alle jer frivillige der stadig hjælper og støtter alle vores lokale flygtninge, om de er afghaner, syrer, eritreaner eller andet. I gør stadig en kæmpe forskel. ❤️

Til sidst, tusind tak til bestyrelsen i Frivillignet Helsingør. I er så engagerede og en evig støtte. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. ❤️

Mange julehilsner

Rikke Ærenlund

Formand for Frivillignet Helsingør