Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamlingen 2023

Referat af generalforsamling Frivillignet Helsingør 28. april 2023

Pkt. 1 Valg af dirigent

Lise Hauge fra Dansk Flygtningehjælp blev valgt som dirigent, som erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

Kasser Trine Nilsson blev valgt som referent

 

Pkt. 2 Formandens beretning

2022 har været et vildt år!

2022

Vi holdt bestyrelsesmøde 1. marts med fokus på planlægning de næste aktiviteter – men vi vidste ikke hvad der kom, alt blev vendt op og ned, fredag den 4. marts om eftermiddagen, blev jeg ringet op…

Foreningen skulle være klar med frivillige næste dag og resten af weekenden til at modtage ukrainske flygtninge i Feriebyen. Vi lykkes naturligvis med at finde en gruppe frivillige der stod klar.

Vores opgaver var:

– At være modtagelseskomite

– Indkvartere dem i husene

– Sørge for forplejning

– Informere dem om hvad der kom til at ske

– omsorg

Kæmpe opgave – Jeg er meget imponeret over hvordan alle jer frivillige stillede op og gav den en skalle.

Vi flyttede ukrainerne til Bøgehøjgård og frivillige flyttede med.

Der var gang i den og meget var kaos – men frivillige lykkes med at få ryddet op, hjælpe med madlavningen, skaffede de ting ukrainerne manglede. Der kom styr på huset – I gjorde en kæmpe forskel, for vi var alle nye i huset.

Selv om ukrainerne flydte meget i 2022, så er jeg så taknemmelig over, at vi har overskud til også at have fokus på alle de andre flygtninge i kommunen.

Så Cafe og Aktivitetsudvalget viste igen hvor seje de er og lykkes med, at med at lave aktiviteter både i Helsingør og i Espergærde. Vi kan se at det gør en forskel at mødes i sociale sammenhænge, og det er især skønt at se herboende flygtninge tage imod ukrainerne. For ukrainerne gør det en forskel, at de har et sted hvor de kan mødes igen, efter de er flyttet fra Bøgehøjgård.

Følgende aktiviteter blev gennemført i 2022

Marts

Før ukrainerne kom var der planlagt Bingo og hygge. Julefesten 2021 var blevet aflyst, så det blev en ”erstatningsaften” med gaver.

April

Afghansk familie – på ingen tid lykkes det os at få indsamlet hele deres lejligheden med møbler, køkkenting, tæpper osv. Endnu engang gør de frivillige en stor forskel for en ny lille familie, skønt igen at opleve opbakningen.

Maj

Vi fik arrangeret foredrag ved Zeinab Mosawi.

Hun blev som 16-årig sendt på genopdragelsesrejse og fortalte i foredraget, om hvordan hun lykkedes at komme hjem igen, og hvordan hun senere tilgav sin mor. Det gør en forskel, at vi kan blive oplyst og høre de her historier. Vi bliver klogere via Zeinabs liv på negativ social kontrol, men også hvordan hun er lykkedes med at tilgive sin mor.

Juni

Årlig Skovtur.

Igen lykkedes Aktivitetsudvalget med leg og hygge for familier og især børn.

Dronningen kom på besøg i Helsingør og jeg var meget beæret over, at være inviteret til frokost med Dronningen på vegne af Frivillignet Helsingør. Havde dog ønsket, at jeg kunne tage alle vores frivillige med for at markere den forskel I alle gør.

August

10-års jubilæumsfest

Vi lykkes at få inviteret til stor fest, hvor mange af de flygtninge vi har haft kontakt med fra starten, kom på besøg. Det luner virkelig, for det viser igen, at det vi gør, gør en forskel hos den enkelte.

En god fest med mange nationaliteter repræsenteret – skønt at se.

September og oktober

Cafeaftener i Espergærde og Helsingør. Lykkedes med at se, at især ukrainerne kommer og er deltagende og aktive.

Lykkedes at lave cafe i Espergærde som noget nyt, da mange ukrainere bor i byen. Det gør en forskel, at vi er sociale sammen og også gerne spiser noget mad sammen – der sker noget med os. Vi giver også vores flygtningevenner mulighed for at give igen, ved at lave mad til os – hvilket de rigtig gerne vil.

December

I år fik vi stablet 2 julefester på benene. En på Borupgårdskolen: Skøn blanding af alle nationaliteter. Fantastisk hyggeligt. Lige meget hvor du kommer fra i verden, er alle glade for god mad, kager og gaver. En julefest på Bøgehøjgård blev det også til, hvor vi fik vist danske traditioner – danset om juletræet, spist æbleskiver, sunget julesange.

God afslutning på året.

2022 har virkelig vist at vi kan gøre en forskel, og at mange af jer stiller op med kort varsel og hjælper og støtter når det gælder.

Vi lykkes i 2022 og vi gjorde sammen en kæmpe forskel for en masse mennesker. Kæmpe tak for det.

Lad os fortsætte det fantastiske arbejde i 2023.

 

Pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Regnskabet for 2022 blev udsendt ved indkaldelse til generalforsamlingen.

Der er kommet lidt gang i aktiviteterne igen. DRC har været med til at dette kan lade sig gøre med deres forskellige puljer vi har søgt om tilskud. En del kræfter blev lagt på Bøgehøjgård, som var uden udgifter for foreningen.

Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet.

 

Pkt. 4 Forelæggelse af næste års budget

Budgettet for 2023 blev udsendt ved indkaldelse til generalforsamlingen. I 2023 forventes at blive lidt mere stabilt omkring aktiviteter, som også afhænger af at vi får tildelt §18 midler fra kommunen.

 

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent

Som tidligere år er kontingentet fastsat til 0 kr.

 

Pkt. 6 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Pkt. 7 Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

Der skulle i år vælges formand, kasser og 2 bestyrelsesmedlemmer

 

Formandsposten blev et enstemmigt genvalg til Rikke Ærenlund

Kasser blev et enstemmigt genvalg til Trine Nilsson

Joan Tingsted og Annette Bentzen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem

 

Klaus Robert Svendsen blev valgt som ny suppleant

 

Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant

Hassan Mirzaei Anbohi blev enstemmigt valg som revisor

 

Pkt. 9 evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.