Vores historie

2010

I begyndelsen af 2010 startede en gruppe af frivillige sammen med Integrationsrådet og Dansk Flygtningehjælp et netværk for flygtninge i Helsingør. I starten primært målrettet en gruppe unge drenge, der var flygtet alene fra Afghanistan, og som ønskede at få kontakt med en dansk familie, som kunne hjælpe dem med at falde til og trives i Helsingør.

2012

I 2012 overtog ægteparret Rikke Ærenlund og Niels Knudsen rollen som koordinatorer for netværket. Netværket blev til en forening, og siden er gruppen af flygtninge og frivillige vokset støt, og består nu af ca. 100 frivillige. Over 300 flygtninge med mere end 25 nationaliteter, har deltaget i netværkets cafeer eller aktiviteter.

2013

I 2013 startede Torsdagscafeerne op som en hjælp til at få samlet flygtninge og frivillige og skabe relationer mellem dem. Der bliver øvet dansk, spillet spil, hjulpet med CV, netbank, e-boks, læst breve fra kommunen og hjulpet med lektier. Torsdagscafeerne er også stedet, hvor flygtninge kan få information om aktiviteter og tilmelde sig til dem.

2015

I 2015 startede Espergærde-gruppen op på Stokholmsvej 2 C, da Helsingør kommune indkvarterede flygtninge ind på adressen. Gruppen mødes i huset til Torsdagscafe torsdage i lige uger. Her hjælper de husets beboere med diverse udfordringer i deres nye omgivelser og de hjælper bl.a. med kontakt i forhold til job eller praktik.

2016

Sommeren 2016 startede Frivillignet Helsingør med at tilbyde cykelkurser uden for Værftshallerne ved Kulturværftet. Mange flygtninge kan ikke cykle og er ikke vant til at have brug for at cykle i deres hjemland. En cykelgruppe underviser hver mandag aften flygtninge i at holde balancen på en cykel, cykle på bane med forhindringer, række armen ud ved sving m.m.

Møbelcentralen opstod, da der var et stort behov for, at flygtninge i kommunen fik hjælp til at etablere sig i deres nye hjem. Møbelcentralen ligger på Ellehammersvej 6B. Her kan man donere brugte møbler, lamper, tæpper, køkkenudstyr osv. Vi formidler det videre til flygtningene efter behov.

2017

I starten af 2017 indkvarterede Helsingør Kommune flygtninge i Ålsgårde i den nedlagte børnehave på Sejerøvej 1. Frivillignet Helsingør startede derfor en frivilliggruppe i Ålsgårde og har aktiviteter lokalt for beboerne i huset samt for de flygtningefamilier, som allerede bor i byen.

2018

I løbet af 2018 indså frivillige, at der var færre og færre der brugte Møbelcentralen. Der kom færre flygtninge til Helsingør kommune, så færre skulle ud og starte op i egen bolig. Helsingør kommune skulle bruge lokalerne på Ellehammersvej, så derfor besluttede bestyrelsen at nedlægge projektet Møbelcentralen. Så i august blevet der ryddet op og sorteret, og alt blev givet væk til andre organisationer lokalt.

2018 var også året hvor Frivillignet startede op med at afholde Frivilligcafe på Cafe Lagoni i Helsingør, den sidste torsdag i hver måned. Formålet med en månedlig frivilligaften, var at mødes med nuværende frivillige samt nye interesserede over en kop kaffe og uformel snak. Her var der mulighed for at få information om det frivillige arbejde i netværket, og ”gamle” frivillige kunne komme og få gode råd som frivillig.

Frivilliggruppen i Espergærde blev nedlagt, som følge af at Helsingør Kommune nedlagde huset på Stokholmsvej som midlertidig bolig for flygtningene. Frivillige fra Espergærde kunne nu deltage i aktiviteterne i Helsingør.