Frivillig ven eller venskabsfamilie

Flygtninge, der kommer til Danmark, kan have stor glæde af kontakt med en frivillig ven, der byder velkommen og hjælper dem i gang med en ny tilværelse i Danmark. Det kan fx være hjælp til at forstå de breve, der kommer fra kommunen, tale dansk, give indblik i danske traditioner og kultur eller skabe netværk i lokalområdet,

Som frivillig ven eller venskabsfamilie fungerer man som den ”gode nabo”, der møder flygtningene venligt og stiller sin viden og praktiske hjælp til rådighed.

Hvis I/du har spørgsmål vedr. at være ven eller venskabsfamilie, kan I/du kontakte Matchkoordinator

Ingrid Strøm
telefon: 21 84 41 40

Vi arbejder hele tiden på at finde det bedste match for både frivillige og flygtninge.

Læs Dansk Flygtningehjælps brochure om ven og venskabsfamilier