Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Referat af Generalforsamling i Frivillignet Helsingør onsdag den 19. marts 2024

 1. Valg af dirigent og referent:
  Lise Hauge fra Dansk Flygtningehjælp blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Christine Holm Donatzky blev valgt som referent.
 2. Forpersonens beretning:
  Rikke Ærenlund gav sin beretning fra året 2023.

”2023 blev lidt mere roligt år end 2022! Vil gerne have fokus på hvad vi er lykkes med i 2023, og det blev til en del.

Cafeudvalget/Aktivitetsudvalget

Der har været Fire Cafeaftner – cafeudvalget er ihærdige og stabile

Kulturhus Nordvest, i Kulturhus Syd og en enkelt i Espergærde.

Tanken var at fortsætte i Espergærde, da der bor mange ukrainere – men der manglede frivillige.
I efteråret har der været musik med – Lars og Victor, der har mødt hinanden gennem musikken. Musikken er deres fælles sprog

Traditionen tro have vi skovtur i juni, sommerfest i august og julefest i november.

Så tak til Cafe- og Aktivitetsudvalget – I er så mega seje og lykkes med at holde fast i vores faste aktiviteter som cafeerne, skovturen, sommerfest og julefest.

Bøgehøjgård
Der er stadig ukrainske flygtninge indkvarteret på Bøgehøjgård. Heldigvis er der stadig frivillige der gør en kæmpe forskel i huset – både med praktiske opgaver og med aktiviteter

Der er strikkeklub – hver 2. tirsdag. Fællesskab og hygge. Der er blevet lavet puder og tæpper til soldaterne. Et nyt projekt med strømper til hospitalerne er også sat i gang.

Bingo – afholdt flere bingoaftner med donerede gaver

Udflugter – Ingrid og Susanne og flere tager på udflugt – primært med seniorerne. Der har bl.a. været ture til Esrum kloster, til Madmarkedet, Cafe Chaplin, Museum Louisiana og Fredensborg Slot.

Tøjindsamling – der er åben ”butik” og tøjmarkeder

Møbelkælderen – gamle møbler får nyt liv hos ukrainerne + en syrisk familie

Cykler – Torben fixer brugte cykler efter behov

Koncert med Lars og Victor

Fodboldtur til Helsingør IF

Danskundervisning primært i starten af året

Modeshow – tøj fra Masai og modige kvinder fra Bøgehøjgård viste os tøjet. Make up lagt af professionel kosmetolog

Haft besøg af en ukrainsk feltpræst flere gange – og han kommer igen

Haft besøg af Godaften Danmark fra DR1 – interview af Iryna, med hendes utrolige historie som frivillige ved fronten.

Husets beboere arrangerede grillaften og suppeaften – inviterede frivillige

Donationer:

Toiletpapir, blomster, tøj, legetøj, madvarer fra Netto

 

Tak til alle der bidrager på Bøgehøjgård! Det sætter lidt kulør på livet, for dem der bor i huset.

 

Match – Ingrid har sørget for 21 match mellem frivillige og flygtninge! Fantastisk arbejde!

Frivillige på Kursus – Rørt, Ramt og Rystet – hvordan er man en god støtte samtidig med, at man passer på sig selv? Sanne Kok fra DRC stod for kursere.

 

Ukrainerne har stadig fyldt meget i 2023, men vi har også sagt god dag til en familie fra Congo og Syrien.

Der er stadig overskud til at have fokus på alle de andre flygtninge i kommunen.

 

Vi kan se at det gør en forskel at mødes i sociale sammenhænge, og det er især skønt at se herboende flygtninge tage imod ukrainerne.

For ukrainerne gør det en forskel, at de har et sted hvor de kan mødes igen, efter de er flyttet fra Bøgehøjgård.

 

2023 har virkeligt vist at vi kan gøre en forskel, og at vi har frivillige der bidrager med så mange gode kræfter.

 

TAK til alle jer frivillige – der er mange opgaver i vores ”butik” og alle bidrager med det de er bedst til.

 

Vi lykkes igen i 2023 og sammen gjorde vi en kæmpe forskel for en masse mennesker.

Kæmpe tak for det.

Lad os fortsætte det fantastiske arbejde i 2024.

 

 1. Årsregnskab
  Kasserer Trine Nilsson gennemgik årsregnskabet 2023 med en bemærkning om, at foreningen i 2023 har været gode til at søge støtte. Blandt andet §18 midler.
 2. Budget 2024
  Kasserer Trine Nilsson gennemgik budgettet for 2024, og kontingentet blev fastsat til fortsat at være kr. 0,-.
 3. Indkomne forslag:
  Der var ingen indkomne forslag.
 4. Valg af bestyrelsesposter
  Forperson Rikke Ærenlund modtog genvalg og blev valgt med applaus.
  Trine Nilsson blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen
  Jan Fahmi blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen
  Michael Hansen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen
  Christine Holm Donatzky blev enstemmigt valgt til bestyrelsen
  Tesfa (Tesfahiwet) Aregay blev enstemmigt valgt som suppleant
 5. Valg af revisor
  Hassan  Mirzaei Anbohi blev valgt som revisor
 6. Der var ingen punkter til eventuelt, og generalforsamlingen sluttede.

 

Helsingør den 31. marts 2024

Christine Holm Donatzky