Frivillig

I Frivillignet Helsingør er vi ca. 100 registrerede frivillige, der støtter og vejleder lokale flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Helsingør Kommune.

Som frivillig hjælper man flygtninge med at forstå dansk sprog, kultur og traditioner. Man er en støtte til at navigere i lokalsamfundet og i de muligheder og rettigheder, der er.

Som frivillig bidrager man med den tid og de ressourcer, der er muligt for den enkelte. Det kan fx være som medhjælper til caféaften, hjælper til et cykelkursus, netværksperson eller blot medhjælper i de forskellige aktiviteter, som vi arrangerer.

Alle frivillige er registrerede med børneattest, kontrakt om frivilligt arbejde og et kontaktskema.

Studerende der ønsker at få noget frivilligt arbejde på deres CV, er meget velkomne hos os. Vi skriver gerne en udtalelse, og forventer derfor samtidig også, at den studerende har aktivt deltaget i vores aktiviteter i minimum 6 måneder eller står for en nuværende eller ny aktivitet.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at være frivillig:

frivillignethelsingor@gmail.com