Vores historie

2010

I begyndelsen af 2010 startede en gruppe af frivillige sammen med Integrationsrådet og Dansk Flygtningehjælp et netværk for flygtninge i Helsingør. I starten primært målrettet en gruppe unge drenge, der var flygtet alene fra Afghanistan, og som ønskede at få kontakt med en dansk familie, som kunne hjælpe dem med at falde til og trives i Helsingør.

2012

I 2012 overtog ægteparret Rikke Ærenlund og Niels Knudsen rollen som koordinatorer for netværket. Netværket blev til en forening, og siden er gruppen af flygtninge og frivillige vokset støt, og består nu af ca. 100 frivillige. Over 300 flygtninge med mere end 25 nationaliteter har deltaget i netværkets cafeer eller aktiviteter.

2013

I 2013 startede torsdagscafeerne op som en hjælp til at få samlet flygtninge og frivillige og skabe relationer mellem dem. Der blev øvet dansk, spillet spil, hjulpet med CV, netbank, e-boks, læst breve fra kommunen og hjulpet med lektier. Torsdagscafeerne var også stedet, hvor flygtninge kunne få information om aktiviteter og tilmelde sig til dem.

2015

I 2015 startede Espergærde-gruppen op på Stokholmsvej 2 C, da Helsingør kommune indkvarterede flygtninge på adressen. Gruppen mødtes i huset til Torsdagscafe torsdage i lige uger. Her hjalp de husets beboere med diverse udfordringer i deres nye omgivelser og de hjalp også med kontakt i forhold til job eller praktik.

2016

Sommeren 2016 startede Frivillignet Helsingør med at tilbyde cykelkurser uden for Værftshallerne ved Kulturværftet. En cykelgruppe underviste hver mandag aften flygtninge i at holde balancen på en cykel, cykle på bane med forhindringer, række armen ud ved sving m.m.

Møbelcentralen opstod, da der var et stort behov for, at flygtninge i kommunen fik hjælp til at etablere sig i deres nye hjem. Møbelcentralens adresse var på Ellehammersvej 6B. Her kunne man donere brugte møbler, lamper, tæpper, køkkenudstyr osv., som blev videreformidlet til flygtningene efter behov.

2017

I starten af 2017 indkvarterede Helsingør Kommune flygtninge i Ålsgårde i den nedlagte børnehave på Sejerøvej 1. Frivillignet Helsingør startede derfor en frivilliggruppe i Ålsgårde og havde aktiviteter lokalt for beboerne i huset samt for de flygtningefamilier, som allerede boede i byen.

2018

I løbet af 2018 indså frivillige, at der var færre og færre der brugte Møbelcentralen. Der kom færre flygtninge til Helsingør Kommune, så færre skulle ud og starte op i egen bolig. Helsingør Kommune skulle bruge lokalerne på Ellehammersvej, så derfor besluttede bestyrelsen at nedlægge projektet Møbelcentralen. Så i august blevet der ryddet op og sorteret, og alt blev givet væk til andre organisationer lokalt.

2018 var også året hvor Frivillignet begyndte at afholde Frivilligcafe på Cafe Lagoni i Helsingør den sidste torsdag i hver måned. Formålet med en månedlig frivilligaften var at mødes med nuværende frivillige samt nye interesserede over en kop kaffe og uformel snak. Her var der mulighed for at få information om det frivillige arbejde i netværket, og ”gamle” frivillige kunne komme og få gode råd som frivillig.

Frivilliggruppen i Espergærde blev nedlagt som følge af, at Helsingør Kommune nedlagde huset på Stokholmsvej som midlertidig bolig for flygtningene. Frivillige fra Espergærde kunne nu deltage i aktiviteterne i Helsingør.

2019

Frivillignet fortsatte i 2019 med at afholde cafeaftner, der rykkede ud på forskellige adresser i kommunen, så flere havde mulighed for at møde op. Cykelkurset blev afholdt med stor succes over sommeren. Torben var ny frivillig, og var super god til at reparere gamle cykler, så de kunne deles ud til de lokale flygtninge, der ikke selv ejede en cykel.

Borgmester Benedikte Kiær og Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach kom til vores generalforsamling. Aftenen blev afholdt som et åbent arrangement for både frivillige og lokale, der var interesserede i Flygtningehjælpens historie og deres arbejde rundt omkring i verden.

Sommerfesten blev udvidet til en lille miniferie for nogle af de lokale flygtningefamilier. Vi lejede hytter i Helsingør Ferieby, hvor flygtningefamilier fik mulighed for at tilbringe en weekend i hyggeligt samvær. Om lørdagen blev der afholdt sommerfest, hvor alle der havde lyst til at være med var velkomne.

2020

Året startede godt med en hyggelig og velbesøgt generalforsamling i marts måned, men så lukkede Danmark ellers ned pga. Corona.

Det blev et mærkeligt år, hvor Frivillignet Helsingør i juni måned dog kom i gang med cykelkurset med rekord mange deltagere, men som desværre hurtigt måtte lukke ned igen pga. Corona restriktioner. Der blev afholdt en meget lille sommerfest i skoven det år, og der blev arrangeret en familietur med børn til en fuglepark i det fri.

Frivillignet Helsingør deltog i at udbrede viden og information om Corona, både via vores Facebook side, men deltog også i møder med kommunen for at hjælpe med at finde Corona ambassadører, der kunne støtte op blandt flygtningeborgerne.

2021

2021 var stadig præget af corona, så det var vanskeligt at få gang i aktiviteter.

2022

Alt blev vendt op og ned fredag den 4. marts, da vi blev ringet op af Helsingør Kommune.
Foreningen skulle være klar med frivillige næste dag og resten af weekenden til at modtage ukrainske flygtninge i Feriebyen. Vi lykkedes naturligvis med at finde en gruppe frivillige, der stod klar til at modtage de ukrainske flygtninge med alt, hvad det indebar:være modtagelseskomite, indkvartere ukrainerne i husene, sørge for forplejning og informere dem om, hvad der kom til at ske.
Det var en kæmpe opgave. Vi var meget imponerede over, hvordan alle frivillige stillede op.
Sammen med Helsingør Kommune flyttede vi hurtigt ukrainerne til Bøgehøjgård (et nedlagt plejehjem i Hornbæk), og frivillige flyttede med.
Her hjalp frivillige med at få ryddet op, hjalp med madlavningen og skaffede de nødvendige ting, ukrainerne manglede. Mange lokale støttede op om de nye borgere i byen.

Selv om ukrainerne fyldte meget i 2022, havde frivillige i Frivillignet overskud til også at have fokus på alle de andre flygtninge i kommunen. Vi holdt bl.a. sommerfest, julefest, caféaftener osv. Nu var der bare flere deltagere med.