Nyhedsbrev Sommer 2018

Nyhedsbrev Sommer 2018

Nyhedsbrev
Sommer 2018

Nyt fra bestyrelsen
I februar afholdt Frivillignet Helsingør Generalforsamling og nye medlemmer kom til og andre valgte at holde pause fra bestyrelsesarbejdet. I den nye bestyrelse er vi så heldige at have lokale flygtninge med. De nye medlemmer med arabisk baggrund, ønsker at tage del i det frivillige arbejde med at integrere flygtninge lokalt i Helsingør kommune. At få flygtninge med i beslutningerne om de fremtidige tiltag og aktiviteter i Frivillignet Helsingør, betyder også at bestyrelsen kan få øjnene op for de aktiviteter der giver mening for flygtningene. Flygtningesituationen er en helt anden siden Frivillignet Helsingør startede for ca. 6 år siden og der er brug for at tænke nye tanker. Der skal nu ikke tænkes så meget på at flygtningene skal mødes og skabe netværk, men mere på, at de bliver bedre rustet i deres almindelig liv, og får hjælp til de ting der kan være svære at finde rundt i. Frivillignet Helsingør har derfor fokus på at lave formidling og undervisning enten som selvstændigt arrangement eller til Torsdagscafeerne – og samtidig med det, er der også fokus på at finde Netværkspersoner/familier til de flygtninge der har brug for det.
Vores nye mission lige nu er, at vores frivillige arbejde skal give mening for flygtningene, og ikke kun for os som frivillige, da det er deres behov vi skal tænke på.
/Rikke

Bestyrelsesmedlemmer:
Rikke Ærenlund Formand
Jørgen Skou                          Næstformand
Trine Nilsson  Kasserer
Ingrid Strøm  Koordinator for Match-gruppen
Jens Henriksen Koordinator for Torsdagscafeen
Niels Knudsen                      Ad hoc
Abd Chikh Mohamad          Koordinator på IT kursus på arabisk
Hussam Orabi Medlem af Torsdagscafeudvalget

Suppleanter:
Kirstine Helene Lindberg  Koordinator for Espergærde gruppen/medlem af Torsdagscafeudvalget
Lisbeth Vinther Jespersen Medlem af Torsdagscafeudvalget

Ikke medlemmer af Bestyrelsen:
Klaus Heide  Revisor
Birgitte Rasmussen Revisor suppleant

Matchning af flygtninge og danske netværksfamilier.
Endnu en gang en dejlig op livsbekræftende oplevelse.
En dansk familie fra frivillignet for flygtninge og jeg, som matchkoordinator, bliver hjertelig modtaget hjemme hos en flygtningefamilie.
Mødet er på forhånd aftalt med hjælp af vores tolk fra Frivillignet
Skoene bliver stillet på måtten, og vi kommer ind i den fine stue.  V i bliver budt på nødder, frugt og kage, og den danske familie har blomster med fra deres have, og en lille ting til børnene.
Snakken går først lidt trægt, – det kan være svært at finde de danske ord, men snart er den første generthed forsvundet, og der opstår hurtigt en stor imødekommenhed fra begge familier.
Da jeg fornemmer at kontakten er etableret, lister jeg hurtigt af, min rolle er udtømt for denne gang.
Jeg går derfra med en glæde og taknemlighed over at være med til at få etableret kontakten mellem en flygtningefamilie og dansk familie.  Det er så stort hver gang, at se den gensige forventning og glæde et sådant møde mellem to kulturer kan bibringe.
Og så et stort nødråb.
Heldigvis kommer der stadig af og til nye frivillige, men der er stadig brug for flere. Vi har en del flygtninge og flygtningefamilier, der meget gerne vil have kontakt med en dansk person eller familie. Måske har du/I været netværksperson/familie før, og har mod på at få kontakt til en ny flygtning eller flygtningefamilie, eller måske er du ny frivillig – der er stadig brug for alle.
Hvis det har interesse, kontakt Matchkoordinator Ingrid Strøm på ingridstroem@gmail.com
/Ingrid

Nyt fra Torsdagscafeen i Helsingør
Det har ikke været en nem tid for Torsdagscafeen og vi arbejder på at finde nye ben at stå på. Arbejdet har bl.a. ført en glædelig ændring med sig, nemlig at vi har fået etableret en lille cafegruppe, som sammen skal drøfte, hvilke initiativer vi skal tage i cafeen fremover. Dette kunne fx være: temaorientering, almindelig hygge, frivillige der stiller sig til rådighed og fortæller om et relevant emne, foredrag og debat fx om kost, information om Foreningsdanmark osv.
Aktuelt er vi, i et samarbejde med Venligboerne, i gang med at undersøge mulighederne for at stable en sommerfest på benene til august. Det vil der komme mere præcise information ud om, når vi har fået planlægningen på plads. Der arbejdes også på etablering af et tilbud til flygtningefamilier og danske familier blandt andet mhp. udveksling af erfaringer om det at være en familie.
Hold øje med Frivillignets Facebookside eller kalenderen på vores hjemmeside. Det er her du vil kunne se, hvad der sker hvor og hvornår.
/Jens

Espergærdegruppen
Da der pt ikke bor mange flygtninge på Stokholmsvej i Espergærde, har Espergærde-gruppen valgt at stoppe med at afholde cafe-aftner på adressen.
Ultimo 2018 afslutter Helsingør kommune lejemålet, så der vil ikke mere blive det samme behov for den frivillige indsats i byen.
Vi siger TUSIND TAK til alle de mange lokale frivillige i Espergærde, der hjalp med at starte aktiviteter op på Stokholmsvej. De har været en kæmpe hjælp for de nye flygtninge som kom til huset, og som skulle finde sig til rette på stedet og i byen.

Ålsgårdegruppen
De lokale frivillige i Ålsgårde afholder aktiviteter og cafe-aftner på Bølgen, for de flygtninge familie der bor i byen.

 

Aktiviteter

Miniferie og Sommerfest 2017
I august 2017 afholdt Frivillignet en vellykket sommerfest inklusiv sommerferie for netværkets frivillige, flygtning og andre interesserede. Der blev spist god arabisk mad og danset.
Allerede fra fredag aften havde fem familier fået muligheden for at holde en miniferie i Feriebyens hytter, og frivillige arrangerede aktiviteter for familierne hele weekenden.
Miniferien kunne lade sig gøre pga. donation fra Poul Erik Beck Fonden.

Syriske stjerner – koncert med syrisk musik
Flygtninge og frivillige blev inviteret med, da der blev spillet syrisk musik på Kulturværftet. Syriske musiker fra hele Europa gav alle en skøn og smuk aften.

Julefest
Sammen med Venligboerne Helsingør arrangerede vi fest med julemad, juletræ, bingo og julemand på Den Internationale Højskole. En vigtig del af netværkets arbejde er også at introducere vores nye borgere for danske traditioner, og juletraditionerne giver anledning til mange gode samtaler.
Kronborgstafet 2018
Endnu engang deltog Frivillignet i Kronborgstaffetten, hvor 4 hold stillede op som løbere og andre hjalp til bag kulissen. Stafetten er en skøn begivenhed, hvor vi kan deltage aktivt i lokalmiljøet og have samvær i en positive ånd. Og så er det også skønt når vores løbehold klarer sig godt. De to hold med de unge drenge fra Eritrea, kom på en flot 6. og 7. plads!

IT kursus på arabisk
Et af vores nye medlemmer i bestyrelsen, Abd, som selv er syrisk flygtning, har valgt at bruge sine IT kompetencer på at lære lokale flygtninge noget om basis IT viden. Frivillignet Helsingør har lavet samarbejde med LOFkurser på Stengade i Helsingør, om at vi må låne deres IT-lokaler gratis til at afholde undervisningen. Første undervisningsdag var lørdag den 2. juni, og holdet afslutter den 23. juni med modtagelse af fint diplom.

 

Møbelcentralen
Vi må desværre konstaterer at vi må lukke Møbelcentralen efter 2 gode år. 
Der kommer ikke mange nye flygtninge, så behovet for at skulle etablerer sig i ny bolig, er ikke stort mere. Samtidig har Helsingør kommune opsagt vores lokaler på Ellehammersvej.
Vi vil gerne sige TUSIND TAK til Povl og Claus for deres store indsats med at holde gang i Møbelcentralen. Samtidig vil vi også sige tak til alle der har doneret deres møbler mm til stedet og tak til Helsingør kommune for lån af lokaler gennem de 2 år.
Møbelcentralen vil afholde et stor loppemarked efter sommeren, hvor hele overskuddet vil blive givet til aktiviteter for de lokale flygtninge.
Nærmere besked om loppemarkedet vil kunne ses på www.frivillignethelsingor.dk

Cykelkursus
Efter at Cykelteket lukkede på Kulturværftet blev Cykelkurset hjemløse og cykelløse.
Men heldigvis har Cykelgruppen fået lov til at låne foldecyklerne af kommunen fra Cykelteket og der er mulighed for at bruge pladsen foran det gamle Cykeltek, så nu er det lykkes at starte cykelkurser op igen. 
Kurserne er startet, og undervisningen foregår hver onsdag fra kl. 17 – 18:30. Følg med på Facebook, hvor undervisningen vil bliver slået op.

Website
Frivillignet Helsingør har valgt at lave en hjemmeside som supplement til facebooksiden.
Hjemmesiden er kommet i stand ved hjælp af gode kræfter fra Christian Bauermeister og Christine Holm Donatzky – tusind tak for det.
På siden er det muligt at få overblik over vores aktiviteter og mulighederne for at tilmelde sig som frivillig.
Siden hedder: www.frivillignet-helsingor.dk

Frivillig i Frivillignet Helsingør – en del af Dansk Flygtningehjælp
Husk, at du/I som registret frivillig i vores netværk har følgende fordele:
• Er forsikret igennem Dansk Flygtningehjælp
• Kan deltage på gratis kurser og foredrag udbudt af Dansk Flygtningehjælp
• Få informationer og kan deltage på arrangementer vi afholder for vores frivillige i netværket
• Kan stemme på vores Generalforsamling
Du kan tilmelde dig ved at skrive til frivillignethelsingor@gmail.com – så vil vi tage godt imod dig. 

Mvh.
Bestyrelsen og koordinatorer i Frivillignet Helsingør /Christa Klerens Søndergaard