Netværksfamilie /-person

Flygtninge, der kommer til Danmark, kan have stor glæde af kontakt med en frivillig netværksfamilie, der byder velkommen og hjælper dem i gang med en ny tilværelse i Danmark. Det kan fx være hjælp til at forstå de breve, der kommer fra kommunen, tale dansk, give indblik i danske traditioner og kultur eller skabe netværk i lokalområdet,

Som frivillig netværksfamilie/-person fungerer man som den ”gode nabo”, der møder flygtningene venligt og stiller sin viden og praktiske hjælp til rådighed.

Hvis I/du har spørgsmål vedr. at være netværksfamilie/-person, kan I/du kontakte Matchkoordinator

Ingrid Strøm
telefon: 21 84 41 40

Matchgruppen arbejder på at finde det bedste match.

Læs Dansk Flygtningehjælps brochure om netværksfamiler